Reklama

piątek, 12 październik 2012 20:59

„Od Jury się zaczyna...”

Napisał

Historia i dzień dzisiejszy olkuskiego Speleoklubu, który w 2009 roku obchodził 40-lecie swego istnienia. Ilustrowane wspaniałymi fotografiami wydawnictwo prowadzi nas po górach i jaskiniach, ukazując piękno przyrody i dokumentując osiągnięcia sportowe członków tej zasłużonej dla powiatu olkuskiego organizacji. A każdy, kto marzy o wspinaczce musi zacząć od wypróbowania swych sił na pobliskich skałkach. Na Jurze...

 

 

piątek, 12 październik 2012 20:57

Jacek Sypień - „Olkuszanie z pasją”

Napisał

Autor przybliża nam sylwetki niezwykle ciekawych, a przecież żyjących wśród nas, osób. Czytamy m.in. o Jerzym Adamuszku - podróżniku z Chechła, motolotniarzach z Olkusza, Andrzeju Feliksiku - kolekcjonerze z młotkiem, freestaylerach z Zarzecza, ś.p. polarniku Adamie Kieresie, bigbitowcach znad Baby, jurajskim winogrodniku Ryszardzie Piątku oraz wolbromskim narciarzu i żeglarzu Jerzym Schmidcie. Ale to tylko niektóre sylwetki ludzi z pasją, których świat odkrywa nam Jacek Sypień. Poszukajmy kolejnych...

 

 

 

 

 

Już same tytuły książki muszą zaciekawić: „Cesarskie konkury, czyli Karol Luksemburski w Olkuszu”, „Pieśnią ugłaskać mogłem złe tygrysy” (o Klemensie Janickim i Gołaczewach), „Diabeł Łańcucki... wolności najgorętszy miłośnik” (rzecz o Stanisławie Stadnickim i jego związkach z Ziemią Olkuską), „Starosta okrutnik”, „Haniebna śmierć generała (o urodzonym w Kluczach Ludwiku Bukowskim), „Piękne życie i godna śmierć generała Buchowieckiego”, „Silva rerum młynarza ze Stoków Kwaśniowskich” – to tylko niektóre z rozdziałów tej fascynującej książki. Okazuje się, że wiele postaci historycznych miało większe lub mniejsze związki z naszym powiatem, o czym współcześni często nie pamiętają. A gdy jeszcze ich historie zostaną opowiedziane tak barwnie, przekonamy się, że przyszło nam żyć w ciekawej okolicy...

 

piątek, 12 październik 2012 20:53

Jacek Sypień - „Olkuskie historie”

Napisał

Niewielka książeczka zawiera mnóstwo ciekawych informacji z historii Olkusza i nie tylko. Dowiadujemy się z niej co to były gmerki i co oznaczają poszczególne elementy herbu Srebrnego Miasta. Wspominamy dzieje budowy słynnych organów Hummla i monety bite w tutejszej mennicy królewskiej. Poznajemy życie olkuskiego astronoma Marcina Bylicy i związki z tym miastem Jana Kantego. Podążamy śladem amerykańskiego dyplomaty, poety i filozofa Joela Barlowa, który zakończył swój żywot w Żarnowcu oraz wspominamy trzecią żonę Władysława Jagielły Elżbietę z Pilicy i Stanisława Paderewskiego, porucznika Legionów, poległego w bitwie pod Krzywopłotami.

 

 

Jedna z wielu ciekawych książek, znanego dziennikarza olkuskiego, który opowiada wydarzenia z historii regionu, kreśli sylwetki nieprzeciętnych ludzi. Opisuje m.in. tło zamordowania w Trzyciążu kierownika olkuskich struktur WiN-u Adama Tarnowskiego, akcję „Koppe”, odwiedza dwór w Tarnawie i Glanowie, wspomina Bogdana Szczygła – lekarza, podróżnika, pisarza i twórcę muzeum afrykańskiego, olkuskich posłów i braci Westenów, którzy założyli fabryki w Olkuszu i Wolbromiu. Jeden z esejów poświęcony jest wolbromskiemu żeglarzowi Wojciechowi Białemu.

 

 

 

 

piątek, 12 październik 2012 20:48

Krzysztof Miszczyk - „Partyzanci od Hardego”

Napisał

Książka powstała pierwotnie jako praca magisterska na Uniwersytecie Śląskim. Jest kroniką działalności znanego w okolicy oddziału Gerarda Woźnicy, walczącego w konspiracji z hitlerowskim okupantem. Oparta na cennym materiale źródłowym i relacjach świadków wydarzeń, zawiera sporo archiwalnych fotografii i dokumentów, nigdzie wcześniej nie publikowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka, będąca fragmentem szerszego opracowania, autorstwa legendarnego dowódcy 106 dywizji piechoty AK, obejmuje jeden miesiąc działalności konspiracyjnej (20 lipca 1944 – 20 sierpnia 1944) na terenach Inspektoratu „Maria” (ziemia miechowska, olkuska i pińczowska). Zawiera szczegóły wielu akcji zbrojnych, nazwiska ich bohaterów oraz materiały źródłowe.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy tom monografii opisującej działalność konspiracyjną podczas drugiej wojny światowej na ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej, autorstwa legendarnego dowódcy 106 dywizji piechoty AK, Honorowego Obywatela Miasta Wolbromia. Tom zawiera informacje na temat wstępnej fazy konspiracji (lata 1939-1942).

 

 

 

 

 

 

 

Wydana w 1999 roku, niezwykle starannie opracowana i bogato ilustrowana historia Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, do tej pory działającego przy wolbromskim domu kultury. Zawiera kompletne listy członków zespołu, kadry instruktorskiej oraz wybrane teksty piosenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrowane wydawnictwo, zawierające informacje o historii i dniu dzisiejszym OSP Wolbrom, a także kilka archiwalnych fotografii.