Reklama

Niewielka książeczka wydana w 2006 roku. Znajdziemy w niej informacje nie tylko na temat Bazyliki, ale również historię miasta i zakonu Bożogrobców, zabudowań poklasztornych, czy też wiadomości na temat Kościoła w Siedliskach i cmentarza parafialnego. Oprawiona dużą ilością zdjęć oraz dokładnym planem Bazyliki, jej zabudowań oraz dawnego Klasztoru Bożogrobców. Zawiera również informacje o ołtarzach w Kościele – jakie postacie na nich widnieją, w jakim stylu architektonicznym zostały wykonane. Na ostatniej stronie została umieszczona modlitwa z antyfonarza miechowskiego z 1562 roku.

wtorek, 14 sierpień 2012 20:30

Zabytki Wolbromia

Napisał

Kościółek modrzewiowy

 

Jest to perełka wśród kościołów wolbromskich. Zakończony w zeszłym roku remont tej budowli dał zaskakujące efekty. Dziś możemy podziwiać go w stanie takim, jak przed kilkuset laty. Kościółek ten jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwany również kościółkiem Mariackim bądź "szpitalnym". Dlaczego "szpitalnym"? Na to pytanie odpowiem, opowiadając historię tego zabytku.

wtorek, 14 sierpień 2012 20:26

Szkoła Podstawowa w Jangrocie

Napisał

Szkoła Podstawowa w Jangrocie

 

Mija sto lat, gdy w nie istniejącym, postawionym z czerwonej cegły budynku szkolnym, rozpoczęto regularne nauczanie miejscowych dzieci. Mogło to być we wrześniu 1905 roku. O pierwszym okresie dziejów szkoły elementarnej w Jangrocie (lata 1905-1914), posiadamy niewiele wiadomości. W zaborze rosyjskim nie było przymusu szkolnego a przed samą wojną naukę pobierało około 65 dzieci.

Na Szlaku Architektury Drewnianej

 

Wśród trzech kościołów drewnianych naszego dekanatu znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej, obok kościółka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wolbromiu oraz kościoła św. Mikołaja w Dłużcu, znajduję się także XVIII-nasto wieczny kościół pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej.

 

wtorek, 14 sierpień 2012 20:22

BITWA KRAKOWSKA 1914 ROKU

Napisał

BITWA KRAKOWSKA 1914 ROKU

 

Minęło już 90 lat gdy przez Ziemię Olkuską przetoczyła się dziejowa burza – wojna. Wypada poświęcić trochę miejsca i czasu na przypomnienie wydarzeń które miały miejsce na interesującym nas terenie. Poprzedził je przemarsz wojsk, później były tylko strzały, huk armat i pożary. Żołnierze obydwóch zaborczych armii w pośpiechu kopali rowy strzeleckie, budowali umocnienia które miały bronić ich przed atakiem przeciwnika. Cięto drzewa w pobliżu linii frontu, rozbierano nawet domy stosując drewno do wykonania. umocnień. Wzgórza, pola i doliny jurajskie zostały przecięte liniami okopów. Rozpoczęła się ewakuacja ludności cywilnej z terenów przyfrontowych, nawet do odległych o kilkanaście kilometrów miejscowości (Miechowskie).

Zmiłowanie Pańskie wyśpiewują na wieki

W dziejach, jakże bliskiej memu sercu diecezji kieleckiej, szczególne miejsce zajęli przedwcześnie zmarli zaledwie 57-letni biskupi sufragani, ks. bp dr Szczepan Sobalkowski i ks. bp dr Edward Muszyński, którego dane mi było osobiście poznać (jego postać przedstawiliśmy Czytelnikom w świątecznym wydaniu "Wieści").

wtorek, 14 sierpień 2012 20:15

Mostek - zarys historii...

Napisał

Miejscowość Mostek

MOSTEK - miejscowość w gminie Gołcza, powiat Miechów, parafia własna. W centrum znajduje się zabytkowy kościół z 1571 r. pod wezwaniem MB Częstochowskiej i św. Izydora. Świątynia ta została przeniesiona do Mostka ze Smardzowic w okresie przedwojennym. W roku bieżącym mija 70 lat od czasu, gdy była erygowana parafia rzymskokatolicka, ale dekret w tej sprawie wydano dopiero w 1963 r. Przez kilka wieków wieś należała do dóbr biskupich - klucza jangrockiego. Dzięki zachowanym do czasów współczesnych źródłom archiwalnych, w szczególności dotyczących dziejów wspomnianego klucza, możemy poznać również przeszłość Mostka.

wtorek, 14 sierpień 2012 20:07

Wspomnienie o księdzu Henryku Smoczyńskim

Napisał

Był człowiekiem skromnym i prawdomównym...

Ksiądz Henryk Smoczyński urodził się w dniu 20.01.1930 r., w Brzuchani parafii Miechów, w rodzinie głęboko religijnej i rolniczej. W latach 1936 - 1942 r. uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzuchani i Antolce, następnie uczęszczał na tajne komplety w Miechowie. Ostatecznie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach i podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, zakończone jego wyświęceniem na księdza w dniu 17.04.1954 r., w Wielką Sobotę przez księdza biskupa Franciszka Sonika. Natomiast sakramentu bierzmowania udzielił mu w 1944 r., ksiądz biskup Czesław Kaczmarek.

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Wolbromiu


Trochę historii
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny istniał niemal od samego początku lokacji miasta. Pierwszym dokumentem potwierdzającym istnienie w Wolbromiu kościoła jest wzmianka z rejestru świętopietrza z roku 1346. Zapiski z tego okresu mówią też o plebanie Wojciechu. Dokumenty z 1460 roku wspominają o budowie najstarszych wolbromskich organów, które miał wykonać organmistrz z Krakowa, Szymon. Przynajmniej przez pierwsze 100-lecie istnienia świątynia zbudowana była z drewna. Murowany budynek kościoła wzniesiono w połowie XVI wieku, o czym świadczy wizytacja biskupa Radziwiłła w 1590, która stwierdza już murowany budynek świątyni. Piękną i bardzo ważną kartę zapisali w historii naszego kościoła kanonicy regularni laterańscy. Kapituła generalna tego zakonu z 1631 roku jednogłośnie zatwierdziła projekt otwarcia placówki w Wolbromiu.

wtorek, 31 lipiec 2012 21:40

Wybory Miss Ziemi Olkuskiej 2012

Napisał

{galeria}galeria/miss2012{/galeria}