Reklama

poniedziałek, 09 październik 2023 12:08

Wolbrom na Europejskim Szlaku Kulturowym „Romea Strata” Wyróżniony

 

Przez Gminę Wolbrom będzie przebiegał fragment nowego, międzynarodowego szlaku „Romea Strata”, który może ucieszyć miłośników wędrowania oraz osoby zainteresowane pielgrzymowaniem. 13 września 2023 r. zakończył się właśnie pierwszy – kluczowy etap znakowania Europejskiego Szlaku Kulturowego „Romea Strata”.

 

Wzdłuż prowadzącego przez teren Miasta i Gminy Wolbrom 18,23 km odcinka zamontowano 28 znaków kierunkowych Romea Strata. Trasa Europejskiego Szlaku Kulturowego „Romea Strata” prowadzi z Estonii przez Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię i Włochy aż do Rzymu. Na terenie Polski szlak został podzielony na 51 odcinków, a jego początek ma miejsce na granicy z Litwą w Ogrodnikach i dociera na Most Przyjaźni do Cieszyna – Czeskiego Cieszyna.

Serdeczne podziękowania składamy władzom Gminy i Miasta Wolbrom – Panu Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi za pomoc, życzliwość i wsparcie powstania tego szlaku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. Wielkie podziękowania składamy Panu Tadeuszowi Ramsowi – pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom za ogromną pomoc w wytyczeniu i waloryzacji szlaku, prace terenowe, konsultacje i wreszcie oznakowanie szlaku – mówi kierownik projektu, dr Franciszek Mróz, z Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jak wskazuje, „Romea Strata” była ważną trasą europejską, pokonywaną przez pielgrzymów, którzy ruszając z Europy Środkowo-Wschodniej pielgrzymowali do Rzymu: od Morza Bałtyckiego przemierzając Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy i Austrię docierali do północno-wschodnich Włoch, przekraczając granicę w miejscowości Tarvisio i kierując się na południe docierali do Rzymu – do grobów Apostołów św. Piotra i św. Pawła. Była to podróż wiary, ale również kultury, która prowadziła pielgrzymów przez Europę. „Romea Strata” była zarówno szlakiem pielgrzymkowym, jak i kulturowym oraz handlowym – traktem wykorzystywanym do celów komercyjnych, jak handel bursztynu, soli, żelaza czy jedwabiu (www.romeastrata.org).

Inicjatywę wyznaczenia szlaku „Romea Strata”, podjęcie współpracy z władzami regionów i lokalnymi społecznościami oraz oznakowania szlaku, podjęło się Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata (Associazione Europea Romea Strata) z siedzibą w Akwilei. Działania Stowarzyszenia są zgodne z rezolucją Rady Europy CM/Res (2013) 67, a jego jednym z głównych celów jest promowanie kandydatury szlaku do uzyskania certyfikatu „Europejskiego Szlaku Kulturowego Rady Europy” pod nazwą „Romea Strata”.

W 2019 r. Rada Europejskiego Stowarzyszenia Romea Strata (AERS) podjęła decyzję o włączeniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do Stowarzyszenia, jako członka założyciela. Od tego momentu pracownicy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (obecnie Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji) podejmują stałą współpracę i konsultacje z Associazione Europea Romea Strata. W ramach Zespołu Badawczego „Europejskie Szlaki Kulturowe. Przestrzeń – historia – dziedzictwo kulturowe i religijne”, w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji UP w Krakowie prowadzone są badania naukowego dotyczące geograficznych i historycznych aspektów związanych z tym ważnym szlakiem pielgrzymkowym.

Zapraszamy do zapoznania się z poglądową maoką szlaku, a także zachęcamy do śledzenia strony https://www.romeastrata.org/ na której mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje!

Na zdjęciu: dr Franciszek Mróz z Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Tadeusz Rams z UMiG w Wolbromiu podczas znakowania nowego szlaku.

piątek, 06 październik 2023 22:46

Festiwal Książki w Miechowie

W pierwszym dniu Miechowskiego Festiwalu Książek rozmawialiśmy o mądrych bajkach i trudnych tematach, sprawdzaliśmy nowe metody promocji czytelnictwa i uczyliśmy się pisania tekstów dziennikarskich. Ks. Michał Cichoń opowiadał o trudach tłumaczenia z łaciny na język polski "Kroniki Polaków" Macieja Miechowity 500 lat po śmierci autora.

Był bajkowy teatrzyk dla dzieci, gra terenowa w parku i wiele innych atrakcji. Na stoiskach w sali sportowej ZS Nr 1 autorzy oraz wydawcy prezentowali książki i rozmawiali z czytelnikami.

Podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia rozdano nagrody w konkursie literackim dla dzieci i młodzieży. Przybyli w tym dniu do Kina :Gryf" mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z Joanną Kuciel-Frydryszak - autorką bestsellerowej powieści "Chłopki" oraz ze znanym reportażystą Mariuszem Szczygłem.

Zdjęcia z pierwszego dnia Festiwali w naszej GALERII.

 

2 i 4 października miały miejsce dwie konferencje w Małopolsce, które skupiły się na rozwoju cyfrowym regionu oraz możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców. Wydarzenia zgromadziły przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych oraz ekspertów zaangażowanych w procesy transformacji cyfrowej. Inicjatywę wsparła także Wiceminister Ewelina Owczarska.

 

Jednym z punktów programu było wystąpienie Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Eweliny Owczarskiej, która podkreśliła fundamentalną rolę cyfrowej transformacji w kształtowaniu przyszłości Polski. Minister Owczarska zaznaczyła, że obecna perspektywa finansowa w ramach środków pochodzących z Funduszy Europejskich może być ostatnią, w której Polska otrzymuje tak znaczne środki strukturalne. Zachęcała, by wykorzystywać je w taki sposób, aby za kilka lat móc zbierać owoce dobrych projektów, które zwiększą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

 

Konferencja w Olkuszu – 2 października

 

Prelegenci podzielili się swoją wiedzą na temat najnowszych trendów, narzędzi i innowacji, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm w Małopolsce. Była to doskonała okazja do zaprezentowania projektów i inicjatyw realizowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP). Wśród nich zaprezentowano m.in. belgijską metodę ADMA czy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw – Dig IT, realizowany we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu. Inicjatywa zakłada dofinansowanie nawet 70% kosztów realizacji projektów. Z kolei prelegenci z Krakowskiego Parku Technologicznego przedstawili ofertę Polskiej Strefy Inwestycji oraz Hub4Industry, gdzie firmy mogą skorzystać z ulgi podatkowej PIT lub CIT na okres aż 15 lat.

 

Konferencja w Miechowie – 4 października

 

Przedstawiciel Małopolskiej Rady Przemysłu Przyszłości przedstawił podstawy działalności rady oraz podkreślił ścisłą współpracę instytucji otoczenia biznesu w regionie. Zwrócił także uwagę na szanse i wyzwania, jakie zaobserwowali członkowie rady w trakcie współpracy z przedsiębiorcami. Uczestnicy konferencji poznali narzędzie BiznesPortal, który został opracowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wyszukiwarka ta poprzez wpisanie numeru NIP wskazuje możliwe formy i źródła finansowania dopasowane konkretnie dla danego podmiotu. Nie zabrakło także wskazówek o tym jak wdrażać innowacyjne projekty, prowadzić prace badawczo–rozwojowe oraz jak dobrze zaplanować projekt transformacji na przykładzie ścieżki SMART.

 

Wnioski i perspektywy

 

Obie konferencje „Cyfrowa Małopolska: Wyzwania i Szanse dla MŚP” były doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów w zakresie rozwoju cyfrowego regionu, który może przynieść korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

 

O organizatorze

 

Organizatorem wydarzenia jest Platforma Przemysłu Przyszłości. To organizacja, której celem jest budowa przemysłu przyszłości w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kompetencje kadr przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym.

czwartek, 05 październik 2023 11:31

Koncert Trzech Tenorów w Wolbromiu Wyróżniony

 

Koncert Trzech Tenorów - M. Niewiadomski, B. Kuczyk, M. Ruta

 

Każdy artysta – Bartosz Kuczyk, Mariusz Ruta i Mirosław Niewiadomski – ma tak bogaty repertuar, że układa się on w bukiet muzyczny, w którym będą dominować najpiękniejsze polskie i światowe przeboje. Koncert trzech tenorów to nie tylko piękna muzyka i śpiew, to wydarzenie pełne humoru i zabawy z przebojami m. in. Elvisa Presleya, Franka Sinatry czy Zbigniewa Wodeckiego.

DOM KULTURY w WOLBROMIU - 14.10.2023 r. godz. 18:00

 

Bilety online: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/91600/Wolbrom/Koncert+Trzech+Tenor%C3%B3w/ oraz https://biletyna.pl/event/view/id/305207

 

wtorek, 03 październik 2023 16:04

Termomodernizacja "Dwójki" dobiega końca

 

Projekt pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1” dobiega końca; do wykonania pozostała kosmetyka.

 

W związku z powyższym, na elewacji budynku umieszczona została tablica informacyjna, a w ramach działań promocyjno - informacyjnych i kampanii edukacyjnej zorganizowane będą dwa spektakle teatralne dla społeczności szkolnej z podziałem na grupy dzieci w klasach od 1-4 i 5-8. Ich tematyka dotyczyć będzie tematyki Odnawialnych Źródeł Energii, czystego powietrza, korzyści wynikających z głębokiej termomodernizacji budynku szkoły. Został również ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Nasza NOWA Szkoła”, którego rozstrzygnięcie już wkrótce. Na laureatów konkursu czekają nagrody ufundowane z projektu, dofinansowanego ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG).

Wszystkie wymienione wydarzenia są objęte patronatem medialnym dwutygodnika „Wieści Wolbromskie”.

Dla przypomnienia – celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczenia do atmosfery, poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1.

poniedziałek, 02 październik 2023 07:19

Sukces ochotników z gminy Wolbrom na zawodach powiatowych

 

Dwa miejsca na podium Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych przypadły druhom ochotnikom z ternu gminy Wolbrom. Jednostki z Zarzecza i Wolbromia zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsca, ulegając jedynie kolegom z Zawady, którzy w tym roku wygrali tę rywalizację.

 

Zawody odbyły się w Bukownie 17 września, a startowali w nich mistrzowie i wicemistrzowie poszczególnych gmin. Dla ekipy OSP Wolbrom to niewątpliwie wielki sukces, tym bardziej, że w jej składzie przeważali debiutanci, a dodatkowo – na dwa dni przed startem jeden z zawodników odniósł kontuzje i trzeba było szukać zmiennika.

Po zaciętej rywalizacji jury ogłosiło wyniki.

Klasyfikacja końcowa Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych:

1. OSP Zawada

2. OSP Zarzecze

3. OSP Wolbrom

4. OSP Laski

5. OSP Stare Bukowno

6. OSP Sucha

7. OSP Olkusz

8. OSP Zadroże

Zwody bacznie obserwowali druhowie ochotnicy z Bardejowa na Słowacji, którzy zademonstrowali swoje umiejętności i sposoby wykonywania ćwiczeń bojowych. Jak informuje prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olkuszu Grzegorz Ziarno, u naszych południowych sąsiadów nie trzeba tak ściśle trzymać się regulaminu wykonywania poszczególnych czynności, a liczy się efekt i szybkość wykonania zadania. DHZ Berdejov jest jednostką zaprzyjaźnioną z jednostkami z terenu gminy Olkusz. Tegorocznej rywalizacji strażaków przyglądali się także przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej z Bardubic w Republice Czeskiej. Jak się okazuje, kontakty z ochotnikami z sąsiednich krajów są na bieżąco utrzymywane – np. w roku ubiegłym jednostka OSP w Osieku brała udział w polsko-słowackich ćwiczeniach gaszenia lasu w niedostępnym terenie i przetłaczania wody na duże odległości.

 

czwartek, 28 wrzesień 2023 11:42

Cyfrowa Małopolska: wyzwania i szanse dla MŚP

 

Cyfryzacja to nieunikniona przyszłość, która już teraz odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu przemysłu, przedsiębiorstw i społeczeństwa oraz jest przedmiotem wielu dyskusji. Dlatego też, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, wraz z wieloma partnerami, przygotowała konferencje, które poświęcone są właśnie tematyce cyfryzacji. Skonsultuj pomysł z ekspertami i dowiedz się jak skorzystać z dofinansowania sięgającego 200 tysięcy euro na projekt lub ze zwolnienia podatkowego PIT oraz CIT nawet do 15 lat!

 

Małopolska, malowniczy region Polski, stanie się centrum cyfrowej rewolucji dzięki wyjątkowemu wydarzeniu – konferencji „Cyfrowa Małopolska”. Spotkania odbędą się 2 października 2023 roku w Olkuszu oraz 4 października w Miechowie i mają na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi, wiedzy i inspiracji do skutecznej transformacji cyfrowej.

 

Nowa era dla biznesu i przemysłu

 

Konferencja „Cyfrowa Małopolska” to wydarzenie, które skupia się na kluczowych aspektach cyfryzacji, mających wpływ na rozwój biznesu i przemysłu w regionie Małopolskim. Jednak to nie tylko kolejne spotkanie branżowe; to prawdziwa inwestycja w przyszłość, która ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa w ich drodze ku cyfrowej transformacji.

 

Agenda, która inspiruje

 

Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać inspirujących wystąpień otwierających, w tym prelekcji Pani Eweliny Owczarskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która przedstawi kluczowe inicjatywy rządowe w zakresie cyfryzacji.

Wystąpi również Maciej Malik, Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, podzieli się wizją Fundacji i jej zaangażowaniem w procesy cyfryzacji.

 

Transformacja dla MŚP

 

Jednym z głównych punktów programu jest wystąpienie Pawła Nowaka, Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą FPPP, który omówi projekt "Dig.IT Transformacja Cyfrowa MŚP". To inicjatywa realizowana we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, która ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się o kluczowych założeniach programu wsparcia i sposobach, jakie stwarza on dla lokalnego biznesu.

 

Inwestycje w przyszłość

 

Konferencja „Cyfrowa Małopolska” to również okazja do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje polska strefa inwestycji oraz obszarami działalności Hub4Industry – Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych. Eksperci Krakowskiego Parku Technologicznego Jacek Liguziński oraz Wojciech Przywała przybliżą uczestnikom atrakcyjne perspektywy inwestycyjne.

 

Praktyczne narzędzia dla przedsiębiorców

 

Dr Julian Malaka, ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, poprowadzi interaktywny warsztat na temat „Siedmiu kroków ku Fabryce Przyszłości” z wykorzystaniem metodyki Advanced Manufacturing (ADMA). To nie tylko teoria, ale praktyczne narzędzie, które może pomóc firmom osiągnąć poziom „Fabryki Przyszłości” i skutecznie zarządzać procesami cyfrowej transformacji. Z kolei dobre przykłady tworzenia projektów w oparciu o doświadczenia ścieżki SMART omówi dr Monika Kwaśniak-Kominek.

Przedstawiona zostanie także oferta Agencji Rozwoju Przemysłu oraz BiznesPortal.pl – innowacyjna wyszukiwarka ofert wsparcia dostępna na polskim rynku. Na temat portalu, który gromadzi informacje o narzędziach finansowych oferowanych przez ARP, Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju oraz instytucje rządowe i samorządowe, opowie Agnieszka Snarska, kierownik projektu Biznes Portal w Biurze Wsparcie Biznesu ARP.

 

Networking i konsultacje

 

Na zakończenie każdego dnia konferencji przewidziane są sesje networkingowe i konsultacje z ekspertami. To doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i skonsultowania pomysłów z profesjonalistami.

Konferencja „Cyfrowa Małopolska” to nie tylko miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę, ale także inspiracja do działania. To wyjątkowa okazja, by uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości regionu Małopolskiego poprzez cyfrową transformację. Przed nami era innowacji i możliwości – zapraszamy do udziału!

 

Zgłoś swój udział

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. +48 333 43 43. Liczba miejsc ograniczona.

Agendy obu wydarzeń są dostępne na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl lub na social mediach Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

 

O organizatorze

Organizatorem wydarzenia jest Platforma Przemysłu Przyszłości. To organizacja, której celem jest budowa przemysłu przyszłości w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kompetencje kadr przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym.

 

środa, 27 wrzesień 2023 08:42

Festiwal Książki w Miechowie - każdy znajdzie coś dla siebie Wyróżniony

 

Tej jesieni po raz pierwszy w Miechowie odbędzie się Festiwal Książki organizowany przez Fundację „Stawiamy na Rozwój”. Długie wieczory zachęcają do spędzenia czasu z lekturą, a taką będzie można zakupić prosto od wydawcy lub autora podczas wspomnianego wydarzenia.

 

Festiwal Książki to duże święto nie tylko dla miłośników czytania ale również dla osób, które nie koniecznie kochają czytać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz stoisk z książkami, na scenie głównej będą prowadzone rozmowy w blokach tematycznych, takich jak: „Promocja czytelnictwa. Sprawdzone metody, nowe trendy”, „Miechów w oczach artystów”. Na scenie zasiądą również miechowscy seniorzy i porozmawiają na temat „Pisać można w każdym wieku”. Dzieci będą mogły wysłuchać rozmów autorów w dwóch tematach: „Mały Wielki odbiorca, czyli o mądrych bajkach dla dzieci i wyzwaniach dorosłego autora” oraz „Trudne tematy? Ależ oczywiście! Piszemy i poruszamy ważne tematy o tym co ważne, inne, wartościowe”. Organizatorzy nie zapomnieli o młodzieży i zapraszają na blok tematyczny, w którym weźmie udział utalentowana młodzież „Dziennikarstwo i pisanie tekstów. Wyzwania młodych lokalnych twórców”. A dla osób chcących zacząć pisać i samodzielnie wydać książkę przygotowano warsztaty młodzieżowe „Chcesz napisać i wydać kiedyś książkę? Zacznij od początku” oraz „Samodzielne wydawanie książki – nie taki diabeł straszny”.

Gdy na scenie głównej będą odbywać się rozmowy, w kameralnym gronie na piętrze budynku będą prowadzone warsztaty i zajęcia, m.in. bajkowy teatrzyk kukiełkowy, czytanie bajek i śpiewanie piosenek a także quizy i gry literackie. Będą także spotkania z autorami i rozmowy na różne ważne tematy takie jak: „Inny nie znaczy gorszy. Porozmawiajmy o akceptacji”, „Kto to puka? Sztuka” oraz nowoczesna metoda czytelnicza Flannel Board Story, czyli „Flanelowe opowieści”.

Organizatorzy zapraszają w piątek 6 października grupy zorganizowane ze szkół na wspomniane spotkania z autorami, zajęcia i warsztaty a także literacką grę terenową, która odbywać się będzie w parku miejskim.

 

To jeszcze nie koniec atrakcji

 

Dla rodziców zostały przygotowane warsztaty w nurcie Pozytywnej Dyscypliny w dwóch tematach: „Jak wspierać siebie i dziecko w złości? Praktyczne rady i narzędzia” oraz „Dlaczego one to robią? Emocje i sztuka komunikacji z nastolatkiem”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na te warsztaty obowiązują zapisy (tel. 694 644 949).

Zostały ogłoszone konkursy literackie w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III „Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki”, klasy IV-VIII „Przeprowadź wywiad ze swoim ulubionym bohaterem książkowym” a dla uczniów szkół ponadpodstawowych „I jak tu żyć? Maciej Miechowita w globalnej wiosce XXI wieku”, czyli osadzenie Macieja Miechowity w obecnym świecie i własne wyobrażenie o tym wybitnym uczonym. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej wydarzenia www.festiwalmiechow.pl

 

Nie zabraknie znanych nazwisk ze świata literatury i dziennikarstwa