Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

Społeczność Jangrota przygotowuje się do zaplanowanych na 24-25 czerwca obchodów 700-lecia lokacji wsi. Z tej okazji trwają przygotowania do wydania monografii poświęconej tej miejscowości, na co tutejsza jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł, w ramach tzw. „Małych Grantów”.

 

W roku 2023, wieś Jangrot, o bogatych tradycjach kulturowych i historycznych, będzie obchodziła jubileusz 700-lecia lokacji. Jest to okazja do opracowania wielowiekowej historii tej wsi i zaprezentowania jej szerokiemu gronu odbiorców w formie wydanej publikacji. Będzie ona nosić tytuł: „Mija przeszłość, pamięć pozostaje”.

Przygotowanie i zbieranie materiałów do publikacji jest okazją do zainteresowania mieszkańców historią i kulturą lokalną, jak również stymulacji międzypokoleniowego przekazu kultury ludowej oraz upowszechnienie jej wartości dla szerokiego grona odbiorców.

To ambitne zadanie rozpoczęto w lutym br. Jednym z jego elementów było spotkanie inwentaryzacyjne w remizie OSP Jangrot, którego pokłosiem są zebrane materiały archiwalne, które posłużą do opracowania i zredagowania wyżej wspomnianej publikacji, a później wydania jej drukiem. W kwietniu zaplanowane jest spotkanie promocyjne, podczas którego zostanie ono zaprezentowane.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, a Patronatem Honorowym objął go wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dział: Trzyciąż

 

27 marca godz. 14:00

WOLBROM, RYNEK

gminny event

DOTACJA NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW

WYSTAWA NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - doradztwo

Dział: Wolbrom

 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziemy świadkami, pierwszej od 23 lat, zmiany na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Burmistrz Adam Zielnik poinformował o zakończeniu procedury naboru. Nie wiadomo jeszcze tylko kiedy nowa pani dyrektor obejmie swe obowiązki.

 

14 marca, powołana zarządzeniem burmistrza, komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, podjęła decyzję o wyborze Marty Statuch. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie – kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna pokazała, że posiada niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co uzasadnia wybór.

Marta Statuch będzie trzecią osobą na stanowisku dyrektora wolbromskiego MOPS-u. Nowe obowiązki przejmie od Tadeusza Posełka, który przeszedł na emeryturę 24 lutego i od tego dnia pełni obowiązki dyrektora, do czasu przekazania ich swemu nastepcy. Funkcje tę sprawował nieprzerwanie przez ostatnie 23 lata.

Marta Statuch ma solidne wykształcenie związane z szeroko pojętą opieką społeczną oraz spore doświadczenie zawodowe. Ostatnio pracowała jako zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz kierownik Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Jest absolwentką Liceum Ekonomicznego im. A.Kocjana w Olkuszu (kierunek: Finanse, Rachunkowość), w 2003 roku ukończyła Akademię Świętokrzyską w Kielcach na kierunku Pedagogika, Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej, w roku 2010 studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Organizacja Pomocy Społecznej), a cztery lata później także na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa). Pełniła m.in. funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, mediatora sądowego w sprawach karnych, wykładowcy społecznego Akademia Nauk w Krakowie i w Łodzi, prowadziła liczne prelekcje i szkolenia. Lista kursów, seminariów, szkoleń i warsztatów, jakie ma na swym koncie, jest doprawdy imponująca i zajmuje dwie strony.

Pani Marta interesuje się pracą z ludźmi, psychologią społeczną, socjologią... słowem – człowiekiem, we wszystkich aspektach jego życia. Ma nadzieję, że posiadane doświadczenie w pracy, kierowaniu zespołem, zaangażowanie, skuteczność i znajomość przepisów prawa wniosą cenny wkład w rozwój Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Patrząc na jej wykształcenie i dotychczasową pracę można być pewnym, że zna specyfikę sektora budżetowego, zwłaszcza szeroko rozumianej pomocy społecznej.

 

Dział: Wolbrom
Etykiety
środa, 15 marzec 2023 17:16

Aktywni seniorzy – to ONI

 

W Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza zakończył się cykl warsztatów szycia skierowanych dla osób 60+. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Aktywny senior to JA” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0”.

 

Podczas zajęć seniorzy zgłębiali tajniki szycia na maszynie.

W trakcie 4 spotkań powstały:

– dwustronne torby materiałowe;

– kosmetyczki oraz etui na okulary;

– wielkanocne ozdoby (zając, kurka);

– poszewki na poduszki.

Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzą i umiejętności seniorzy wykorzystają w życiu codziennym i będą mogli zarażać innych swoją pasją.

Dział: Gołcza
Etykiety
środa, 15 marzec 2023 08:20

80. rocznica mordu na Rodzinie Baranków

 

15 marca, w 80. rocznicę zbrodni na Rodzinie Baranków i ukrywanych przez nich Żydach, w kościele św. Barbary na miechowskim cmentarzu odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie nastąpi uroczyste złożenie kwiatów na grobie Rodziny Baranków i przy pamiątkowym obelisku znajdującym się przy kościele św. Krzyża w Siedliskach. Na uroczystość zapraszają: prezes Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków oraz burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

 

Niemiecka zbrodnia w Siedliskach

15 marca 1943 r. nad ranem uzbrojeni Niemcy otoczyli zabudowania rodziny Wincentego i Łucji Baranków w Siedliskach. Wyprowadzili domowników na podwórko. Tylko przybrana matka Wincentego, Katarzyna Baranek z domu Kopeć, zdołała się ukryć w wąskiej szparze między piecem a ścianą.

Do gospodarstwa Baranków Niemcy spędzili ludzi z okolicznych domów i zmusili ich do przeszukiwania zabudowań. W końcu, w schowku między domem a zabudowaniami gospodarczymi, znaleziono czterech mężczyzn – Żydów z miechowskiej rodziny Gottfriedów. Ich imion nie udało się ustalić. Barankowie od kilku lub kilkunastu miesięcy udzielali im schronienia oraz innych form pomocy. Według zeznań i relacji mieszkańców Siedlisk, rodzina Baranków ukrywała pięciu Żydów. Jeden z nich nocą opuścił kryjówkę i nie było go w chwili pojawienia się Niemców. Dalsze jego losy nie są znane.

Na miejscu, w Siedliskach, Niemcy zamordowali czterech Żydów, a także członków rodziny Baranków – Wincentego, jego żonę Łucję oraz synów, 12-letniego Henryka i 10-letniego Tadeusza. Wiedzieli, że w domu mieszkało pięć osób, ale nie mogli odnaleźć Katarzyny Baranek. Ogłosili spędzonym mieszkańcom wsi, że mają 24 godziny na doprowadzenie kobiety do siedziby żandarmerii w Miechowie. Zagrozili, że w przeciwnym razie rozstrzelają kilkudziesięciu mieszkańców Siedlisk i spalą miejscowość.

Sterroryzowani ludzie odwieźli Katarzynę do miejsca wskazanego przez Niemców. Tam została zamordowana. Zwłoki zabitych Żydów Niemcy nakazali zakopać w pobliżu stodoły. Pozwolili na pochowanie rodziny Baranków na miechowskim cmentarzu parafialnym, ale zakazali jakichkolwiek uroczystości pogrzebowych.

W 2012 r. rodzina Baranków została uhonorowana tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

 

(źródło: IPN.gov.pl)

Dział: Miechów

 

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. 7 marca, w konkursie mającym na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej uczestniczyło 32 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Wolbrom.

 

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej i przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie: przewodniczący – Paweł Papaj, sekretarz – Marta Gaweł, członkowie: Alicja Mańka, Mateusz Grojec i Marcin Pogłódek.

Jury po podliczeniu punktów postanowiło przyznać miejsca:

- w kategorii wiekowej klas I-IV szkół podstawowych:

1. miejsce – Maja Gaweł

2. miejsce – Lena Bielach

3. miejsce – Julia Kieca

4. miejsce – Jakub Mąkol

5. miejsce – Dominika Dziubdziela

6. miejsce – Anna Plata

w kategorii wiekowej klas V-VIII szkół podstawowych:

1. miejsce – Wiktoria Cupiał

2. miejsce – Kaja Gawron

3. miejsce – Marcel Rydzyk

4. miejsce – Anna Shrets

5. miejsce – Milena Ogonek

6. miejsce – Aleksandra Bielach

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 30 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, zostali zakwalifikowani uczestnicy którzy zajęli I i II miejsce w danych grupach wiekowych tj.: Maja Gaweł, Lena Bielach, Wiktoria Cupiał i Kaja Gawron.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom turnieju, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika wręczył sekretarz MiG Waldemar Kolanko, wraz z dyrektor SP w Wierzchowisku Ewą Przyjemską–Kondziołką.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wszystkim uczestnikom gratuluje wiedzy i osiągniętych wyników, a reprezentantom gminy Wolbrom w eliminacjach powiatowych życzy powodzenia. Opiekunom uczestników składa podziękowania za poświęcony czas i przygotowanie młodzieży do eliminacji gminnych.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W toczącym się od czerwca 2022 roku postępowaniu przetargowym pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”, 6 marca 2023 roku doszło do otwarcia ofert. Najtańsza z nich opiewała na 2.262.299,46 zł, a najdroższa na 5.841.904,37 zł. Kwota jaką zamierza przeznaczyć inwestor, czyli gmina Wolbrom, na sfinansowanie powyższego zamówienia wynosi 1.150.810,00 zł brutto. Obecnie trwa dalsza procedura związana z wyłonieniem wykonawcy. W międzyczasie Urząd Miasta i Gminy Wolbrom czyni starania o dodatkowe środki.

 

W ramach zadania I etapu zrewitalizowana zostanie dotychczasowa część parku.

Powstanie w niej między innymi fontanna posadzkowa, obiekty małej architektury: ławki – 23 szt., siedzisko łukowe – 4 szt., hamak – 11 szt., stojak na rowery – 2 szt., zestaw do gry w szachy – 4 szt., stolik piknikowy – 5 szt., kosze na śmieci – 19 szt., toaleta automatyczna dwustanowiskowa – 1 szt., alejki z kostki brukowej ścieżka rowerowa asfaltowa, słupy oświetleniowe – 18 szt. oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

 

Głównym zamierzeniem całości zadania rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy.

Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

- wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;

- uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;

- budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;

- budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;

a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

Urząd Gminy i Miasta informuje, że od niedzieli 12 marca 2023 roku wprowadzone zostają zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Miechowie.

Kursy autobusów elektrycznych dostosowano do zmienionego po raz kolejny rozkładu kolejowego.

 

TUTAJ znajdziesz nowe rozkłady jazdy (Linia 1 oraz Linia 2) po wprowadzonej korekcie.

Dział: Miechów
Etykiety
czwartek, 09 marzec 2023 21:13

Fundusze na renowację Pomnika z Orłem

 

Wniosek o dotację na renowację miechowskiego Pomnika z Orłem otrzymał akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeden z najważniejszych symboli naszego miasta odzyska tym samym dawny, zanikły przez lata blask.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa Dariusz Marczewski poinformował za pomocą swojego profilu na Facebooku, iż w tym roku udało się uzyskać akceptację wniosku, którego celem było uzyskanie funduszy na renowację Pomnika z Orłem. Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju”, które wyniesie 60.756,36 zł. To bardzo dobra informacja, gdyż Pomnik z Orłem – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Miechowa, przy którym odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe – wymaga gruntownej renowacji, która przywróciłaby mu dawny blask.
Pomnik ten nieprzypadkowo znajduje się w centrum Miechowa. Po Bitwie Miechowskiej 17 lutego 1863 roku właśnie tutaj Rosjanie wrzucili ciała zabitych powstańców do znajdującej się wówczas w tym miejscu studni. Miejsce to oraz tragiczne wydarzenia z nim związane udało się upamiętnić dopiero w czasie I wojny światowej, gdy zaborcy rosyjscy zostali wyparci z terenów Miechowa przez Austriaków. Uroczyste odsłonięcie Pomnika z Orłem miało miejsce 18 sierpnia 1916 roku. W setną rocznicę tego wydarzenia Włodzimierz Barczyński przybliżył nieco historię powstania pomnika: - Miechowscy patrioci, wykorzystując przychylne nastawienie komendanta Franciszka Preveaux, uzyskali jego zgodę na ustawienie na zasypanej studni – miejscu męczeństwa i spoczynku powstańców 1863 roku – obelisku. Autorem projektu był nauczyciel Wacław Niezabitowski. Kolejnym interesującym epizodem w historii Pomnika z Orłem był rok 1963. Wtedy to nastąpiła przebudowa miechowskiego rynku, a sam pomnik (błędnie uznany wówczas za austriacki) został przeniesiony do parku miejskiego. Na powrót do centrum naszego miasta monument musiał poczekać 17 lat. Wtedy również (w roku 1980) Pomnik z Orłem przeszedł swoją ostatnią renowację. Przez niemal 43 lata jego stan uległ jednak naturalnemu pogorszeniu, co ma szansę zmienić się dzięki trosce oraz wspomnianym wcześniej działaniom przedstawicieli Gminy i Miasta Miechów.

Dział: Miechów
Etykiety

 

138 członków z 29 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym 13 dziewczęcych i 16 chłopięcych, wzięło udział w Pierwszych Powiatowych Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych rozegranych 26 lutego w Gołczy. Zmagania były niezwykle zacięte i emocjonujące. Nagrody dla najlepszych wręczał wicestarosta Paweł Osikowski oraz Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Michał Majda.

 

Indywidualnie wśród dziewcząt na podium stanęły:

1. Dominika Janiszewska (MDP Falniów)

2. Weronika Krawiec (MDP Bukowska Wola)

3. Maja Mucha (MDP Podlesice)

 

Pierwsze trzy miejsca w grupie chłopców zajęli:

1. Kewin Roch (MDP Falniów)

2. Karol Pieronek (MDP Miechów A)

3. Marcin Żaba (MDP Miechów A)

 

Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:

1. MDP Bukowska Wola

2. MDP Podlesice
3. MDP Gołcza

4. MDP Miechów A

5. MDP Wysocice

6. MDP Falniów A

7. MDP Miechów B

8. MDP Czaple Wielkie

9. MDP Tczyca

10. MDP Charsznica

11. MDP Jaksice

12. MDP Falniów B

13. MDP Falniów C

 

Klasyfikacja drużynowa chłopców:

1. MDP Miechów A

2. MDP Podlesice

3. MDP Falniów

4. MDP Gołcza

5. MDP Miechów B

6. MDP Bukowska Wola A

7. MDP Jaksice

8. MDP Tczyca

9. MDP Wysocice

10. MDP Charsznica B

11. MDP Charsznica A

12. MDP Trzebienice

13. MDP Szreniawa

14. MDP Bukowska Wola B

15. MDP Czaple Wielkie

16. MDP Miechów C

 

Krzysztof Capiga, rzecznik prasowy starostwa

fot.: Kamil Kobylarczyk