Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Samorząd

 

4 marca strażacy z OSP Wolbrom zorganizowali zebranie, na którym podsumowali ubiegły rok, udzielili absolutorium zarządowi i nakreślili plany na przyszłość. W zebraniu uczestniczył sekretarz MiG Wolbrom Waldemar Kolanko.

W 2022 roku jednostka wyjeżdżała 59 razy - 13 razy do pożarów, 45 do miejscowych zagrożeń, jeden wyjazd związany był z fałszywym alarmem. Spośród 13 pożarów 3 dotyczyły obiektów mieszkalnych, 2 budynków gospodarczych i garaży, tyle samo lasów, a 6 palących się traw. Miejscowe zagrożenia to: usuwanie substancji ropopochodnych (12), pompowanie i podtopienia (8), silne wiatry (6), pomoc uchodźcom (5), nawisy i sople oraz usuwanie gniazd owadów (po 4 wyjazdy), kolizje i wypadki (3), poszukiwanie osób zaginionych (2) i jedne wyjazd zaliczany do kategorii "inne".

Ochotnicy, którzy w minionym roku zaliczyli najwięcej wyjazdów, to: dh Andrzej Osmęda - 48, dh Grzegorz Osmęda - 36, dh Dawid Rutowicz - 33, dh Kamil Wojtala - 31, dh Lesław Borówka - 22, dh Łukasz Rupka - 20, dh Daniel Krawiec - 15, dh Daniel Nowak i dh Dawid Słaboń - 11, dh Przemysław Kyć i dh Filip Trzęsiński - 9, dh Kamil Karliński - 8.

Więcej zdjęć w naszej GALERII.

Dział: Wolbrom
piątek, 03 marzec 2023 20:14

W części budynku nowej remizy będzie żłobek

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji części pomieszczeń remizy OSP w Wolbromiu ul. Piłsudskiego dz. nr 3681/15 na pomieszczenia żłobka”.

Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

Szczegóły zapytania ofertowego na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2240702,wykonanie-dokumentacji-projektowej-adaptacji-czesci-pomieszczen-remizy-osp-w-wolbromiu-ul-pilsudskie.html

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W tym roku w Wolbromiu przy Zespole Szkół (Pod Lasem) zostanie wybudowane nowe przedszkole. Umowa została zawarta z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą: Zakład Usługowo-Sprzętowy Mirosława Basonia w dniu 11 stycznia. Niedawno ekipy budowlane rozpoczęły prace przygotowujące teren pod budowę.

Nowa inwestycja, powstająca kosztem 6.422.764,63 zł, powinna być ukończona w terminie 240 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ponad 4,5 mln zł, w tym ponad 4 mln zł ze środków Unii Europejskiej, a ponad 0,5 mln zł z budżetu państwa. Reszta, czyli prawie 2 mln zł, pochodzi z budżetu gminy Wolbrom.

Zadanie obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod-kan, gaz, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), a także zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Budynek zaplanowano jako niepodpiwniczony, posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną.

Kolejna znacząca inwestycja nie tylko poprawi warunki lokalowe ale także zwiększy bazę od jeden oddział przedszkolny w stosunku do planowanego do likwidacji przedszkola na ul. Młyńskiej.

Dział: Wolbrom
Etykiety
wtorek, 28 luty 2023 09:41

Dzień Kobiet w Miechowie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Centrum Kultury i Sportu w Miechowie serdecznie zapraszają na obchody Gminnego Dnia Kobiet które odbędą się w sobotę 4 marca 2023 r. od godz. 17:00 w sali widowiskowo-kinowej miechowskiego Domu Kultury oraz na poniedziałkowy koncert w wykonaniu Zespołu Perły Miechowa pt. „Kobiety Kobietom, Panowie Również” – Dom Kultury w Miechowie, 6 marca, godz. 17:00.

Dział: Miechów
Etykiety
sobota, 25 luty 2023 10:57

Tymczasowy dworzec autobusowy w Miechowie

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową nowego dworca autobusowego, od 24 lutego, w miejscu byłej myjni i parkingu przy ul. Podzamcze, funkcjonuje tymczasowy dworzec autobusowy. Utworzone tam zostały przystanki wraz z wiatami oraz toalety. Rozpoczęto już prace rozbiórkowe starego budynku dworca. W jego miejscu powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni zabudowy 707,72 m2, kubaturze 4238,17 m3, z zielonym tarasem użytkowym na dachu; zagospodarowany zostanie też cały teren zajmujący prawie 1 ha. Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” jest firma TIGMA-BUD sp. z o.o. z Michałowa, która ma 19 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji.

(fot.: UGiM w Miechowie)

Dział: Miechów
Etykiety

 

Bitwa miechowska była jednym z najkrwawszych i najtragiczniejszych starć Powstania Styczniowego. W jej trakcie zginęło wielu wybitnych patriotów, których największym marzeniem było odzyskanie niepodległości. Po dziś dzień miechowianie czczą pamięć tych, którzy przelali w niej swoją krew, a także mieszkańców, którzy stracili życie w wyniku krwawych represji zaborcy.

Bitwa miechowska miała miejsce 17 lutego 1863 roku. Szacuje się, że wzięło w niej udział około 1500 Polaków dowodzonych przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Akcja zbrojna pod Miechowem była składową operacji opanowania tzw. trójkąta granicznego między zaborami. Powstańcy liczyli, że atak zaskoczy armię rosyjską, co przełoży się na sukces w całej bitwie. Niestety, Rosjanie przewidzieli atak (lub zostali przez kogoś ostrzeżeni), skutkiem czego w przeddzień wzmocnili swoje siły w rejonie. Początkowo powstańcy odnieśli pewien sukces za sprawą heroicznego uderzenia na rosyjskie pozycje w okolicach cmentarza. Dokonała go formacja żuawów śmierci (dla której bitwa miechowska była chrztem bojowym), stworzona przez oficera francuskiego Franciszka Rochebrune'a. Dalszy przebieg bitwy zaowocował jednak klęską wojsk powstańczych i kompletnym rozbiciem oddziału Kurowskiego. Rosyjskie statystyki podają, iż w trakcie bitwy zginęło około 200 powstańców (przy rosyjskich stratach sięgających około 80 zabitych i rannych). Kolejnym przykrym następstwem bitwy były ciężkie represje nałożone na Miechów i jego mieszkańców. Zaborcy wywołali pożar miasta, którego nie pozwolono gasić, skutkiem czego spłonęła większość ówczesnych zabudowań. Z rąk żołdaków moskiewskich zginął m.in.: ówczesny burmistrz Miechowa Paweł Piotr Orzechowski.

mieszkańcy pamiętają

160 lat po tragicznych wydarzeniach mieszkańcy Miechowa wciąż pamiętają i czczą pamięć tych, którzy walczyli i ginęli w bitwie miechowskiej. Obchody rocznicy bitwy miechowskiej rozpoczęły się tam, gdzie początek miała sama bitwa – na miechowskim cmentarzu. Tam zebrały się liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, a także dyrektorzy oraz przedstawiciele wielu instytucji. Wszyscy wzięli udział we mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza parafii Grobu Bożego w Miechowie – ks. Franciszka Siarka oraz dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo Leczniczych Caritas w Miechowie ks. Zbigniew Wójcika.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej Sławomir Adamiec (reprezentant ministra Przemysława Czarnka), szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala (reprezentant ministra Andrzeja Adamczyka), wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, Marcin Chorązki (reprezentant dyrektora IPN w Krakowie Filipa Musiała), radny Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Świerczek, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie Jacek Rosół, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Michał Majda oraz dowódca Pułku Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju Robert Osiński.

- Można by na początku powiedzieć takie słowa, które wypowiadało się na spotkaniach oazowych – dobrze, że jesteś. Dobrze więc, że tutaj dzisiaj jesteśmy, aby trwać w modlitwie, aby jednocześnie, oczyma wyobraźni, sięgnąć do 17 lutego 1863 roku, kiedy to właśnie tutaj, w tym miejscu, a później w całym mieście rozgrywała się ta straszna bitwa miechowska, którą ks. Podstawka nazwał „pogromem Miechowa”. Trzeba o tamtych wydarzeniach pamiętać, aby tworzyć pozytywny obraz naszej dzisiejszej rzeczywistości społecznej, religijnej, politycznej, która dzieje się w naszej ojczyźnie obecnie – mówił podczas kazania ks. Franciszek Siarek.

Po zakończeniu nabożeństwa zebrani udali się pod cmentarny pomnik poległych powstańców, aby złożyć pod nim kwiaty. Następnie wszyscy przemaszerowali na miechowski rynek, gdzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. Tam również odbył się Apel Pamięci, w ramach którego wspomniano pamięć powstańców styczniowych, a także wszystkich, którzy zginęli w bitwie miechowskiej i w wyniku represji zaborców.

wykłady, prelekcje

Ostatnia część obchodów 160. rocznicy Bitwy Miechowskiej odbyła się w zabudowaniach poklasztornych. Tam zgromadzeni wysłuchali wykładów: „Powstańcy styczniowi ojcowskiego oddziału. Skład społeczny i pochodzenie stanowe żołnierzy Kurowskiego” – autorstwa Marcina Florka, „Krynoliną i krzyżykiem. Kobieca odsłona Powstania Styczniowego” – wyłożonego przez Sylwię Dziubę, „Broń Powstania Styczniowego w świetle ostatnich odkryć historycznych” – przedstawionego przez Włodzimierza Barczyńskiego.

Zgodnie z zapowiedziami otwarto oraz zaprezentowano także wystawę „Niespełnione nadzieje, utracone szanse. Bitwa Miechowska na tle Powstania Styczniowego”, którą można podziwiać w Muzeum Ziemi Miechowskiej do 17 kwietnia 2023 roku.

 

Dział: Miechów

 

Szczególny dzień dla gminy Charsznica

Wbicie łopat w miejscu, w którym już niedługo powstanie wiadukt nad linią LHS w Uniejowie Rędzinach, było symbolicznym rozpoczęciem budowy. Wydarzeniu nadano sporą oprawę medialną, a uczestniczyli w nim m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starostowie powiatu miechowskiego – Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski, przewodniczący RP Krzysztof Świerczek, wójt gminy Charsznica Jan Żebrak, przewodniczący RG Charsznica Zdzisław Uchto. Były kamery, mikrofony, dziennikarze, wywiady i pamiątkowe zdjęcia. Dla przedstawicieli lokalnego samorządu była to historyczna chwila.

Zdaniem Andrzeja Adamczyka podobnie dzieje się w całym kraju. Dzięki rządowemu programowi Polski Ład, w wielu gminach i powiatach budowana, modernizowana i remontowana jest infrastruktura techniczna. Minister przypomniał historię budowy w latach 70-tych ubiegłego wieku Linii Hutniczo - Siarkowej, którą wożono rudę żelaza z wchodzącej w skład ZSRR Ukrainy do Huty Katowice. To wtedy tory przecięły ważną dla mieszkańców drogę w Uniejowie, wykonując tymczasowy przejazd, niebezpieczny i trudny do pokonania, szczególnie w warunkach zimowych. Mimo zabiegów zmierzających do budowy wiaduktu, wielu deklaracji i obietnic, prowizorka przetrwała ponad 40 lat.

- Dzisiaj jest szczególny dzień dla gminy Charsznica – dla wójta Jana Żebraka dzień 13 lutego 2023 przejdzie do historii, bowiem lokalna społeczność czekała na niego wiele dziesiątków lat. Podkreślał, że inwestycja nie mogłaby się rozpocząć bez dużego zaangażowania środków rządowych oraz osobiście ministra Andrzeja Adamczyka, którego nazwał „przyjacielem gminy Charsznica”. Podkreślał pomoc władz powiatowych w zaplanowanie i przygotowanie inwestycji, za które złożył im serdecznie podziękowania, podobnie jak radnym Rady Gminy, którzy zdecydowali o dofinansowaniu inwestycji.

W ramach zadania pod nazwą: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów” zaplanowano:

- budowę wiaduktu drogowego: długość obiektu ok. 65,0 m (3-przęsłowy), szerokość mostu ok. 11,0 m (w tym szer. użyteczna ok. 7,6 m – jezdnia wraz z opaskami i chodnikiem 1,5 m),

- wykonanie umocnień skarp przy obiekcie,

- przebudowę drogi dojazdowej do obiektu i na obiekcie (droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 6 m i długości ok. 250 m),

- przebudowę zjazdów indywidualnych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę sieci energetycznej, w tym przebudowę odcinka linii napowietrznej na odcinek kablowy,

- budowę oświetlenia na obiekcie,

- przebudowę, zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Koszt powyższego zadania ma wynieść 9.453.763 zł. Powiat miechowski na ten cel pozyskał 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałą część po połowie finansują samorządy: powiatu miechowskiego oraz gminy Charsznica. 24 stycznia br. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Miechowie została podpisana umowa na budowę wiaduktu z wyłonionym w drodze przetargu konsorcjum firm – Nowak Mosty i Ensa DG z Dąbrowy Górniczej.

 

Dział: Charsznica
Etykiety

 

Wypełniona po brzegi sala lustrzana Domu Kultury była dowodem na to, że mieszkańcy Wolbromia interesują się swoją historią, ale ciekawi ich też spojrzenie na przestrzeń, w której przyszło im żyć, okiem specjalistów. A prelegentami byli znamienici goście: dr hab. Monika Bogdanowska - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Krzysztof Petrus z Politechniki Krakowskiej, który razem ze swoimi studentami opracowała projekt rewitalizacji ul. Miechowskiej oraz dr Piotr Turkiewicz - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wszyscy oni zastanawiali się nad możliwościami rewitalizacji zabytkowej części Wolbromia, przedstawiali wyniki dotychczasowych prac i nakreślali kierunki, w którym należałoby podążać, chcąc odnowić i przywrócić do życia tę ważną część miasta.

Duże brawa dla organizatorów spotkania i wydawców albumu: Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego z jej prezesem, radnym Ireneuszem Mudyniem, dla prowadzącego spotkanie radnego Radosława Kusia, dla osób współpracujących oraz sponsorów.

W spotkaniu uczestniczyli także: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, wiceminister Sportu i Turystyki Jacek Osuch, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu reprezentował sekretarz Waldemar Kolanko.

Projekt był współfinansowany przez województwo małopolskie.

Dział: Wolbrom

 

Sklep dla zmotoryzowanych?

 

Gdy dwa lata temu przy ul. Miechowskiej w Wolbromiu otwierał się kolejny duży sklep, należący do znanej i rozwijającej się sieci, pisaliśmy o problemach z przejściem przez ulicę w tym miejscu. Pawilon bowiem usytuowany jest naprzeciw osiedla Łokietka i jego mieszkańcy, by zrobić zakupy, muszą pokonać ruchliwą drogę, na której nie namalowano pasów. Być może nasz artykuł wpłynął na decydentów, bowiem niedługo potem na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dobre i to – poprawiło się nieco bezpieczeństwo pieszych, ale pasów jak nie było, ta nie ma...

 

- Moja mama nie ma szans dostać się do tego sklepu – mówi jeden z naszych Czytelników. - Nie dość, że nie ma przejścia dla pieszych, to jeszcze po stronie osiedla jest rów, który dla niej jest nie do pokonania. Nie da się tego jakoś rozwiązać? – pyta.

Podobne pytania stawialiśmy we wrześniu 2021 roku. Wtedy udało nam się ustalić, że ulica Miechowska, kiedyś droga wojewódzka, po oddaniu pierwszych odcinków południowej obwodnicy Wolbromia, została przekazana w użytkowanie powiatowi. Ten z kolei podjął uchwałę, na mocy której przekazał ją... gminie.

Burmistrz Adam Zielnik zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podzielił jego punkt widzenia i stwierdził nieważność uchwały RP. Powiat rozpoczął jednak całą procedurę od nowa i po raz drugi podjął uchwałę podobnej treści. Gmina znowu ją zaskarżyła i sprawa trafiła znowu do WSA.

Przepychanka ta jest dość niepoważna, bowiem wygląda na to, że ulica Miechowska jest jakimś „kukułczym jajem”, którego nikt nie chce. A mieszkańcy cierpią. Im bowiem jest wszystko jedno kto będzie zarządzał drogą, byle nie miała dziur i normalne przejście dla pieszych. A warto byłoby pomyśleć też o odcinku chodnika. Tak się bowiem składa, że do wspomnianego sklepu nie dość, że nie można dojść od strony osiedla, to jeszcze nie sposób dotrzeć do niego po drugiej stronie ulicy, gdyż nie ma tam chodnika! Jak wyraził się nasz rozmówca – zakupy może robić w nim właściwie tylko klient zmotoryzowany. A chyba nie o to chodzi?

Burmistrz informuje, że UMiG w Wolbromiu czyni starania, by – nie czekając na rozstrzygnięcie sądów – przejście dla pieszych w tym miejscu zbudować. Zebrano już raz oferty wykonawców, ale były tak wysokie, że żadnej umowy nie podpisano. Zapewnia, że zaproszenie do złożenia ofert będzie w najbliższym czasie przygotowane ponownie. Miejmy nadzieję, że tym razem oferenci zejdą z ceny i długo oczekiwane przejście wreszcie powstanie.

Dla wygody i bezpieczeństwa pieszych.

Dział: Wolbrom
Etykiety

 

W dniu 2 stycznia 2023 r. burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę z wybranym w drodze postępowania przetargowego oferentem: Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o. w Bolesławiu na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom”. Oferta tej firmy opiewała na kwotę: 6.814.692,00 zł. i była najkorzystniejszą spośród trzech ofert złożonych w przetargu.

 

Zgodnie z zapewnieniem burmistrza Adama Zielnika, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca pozostanie bez zmian!

 

Przedmiotem umowy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w niniejszym opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, sklepy, cmentarze parafialne, lokale gastronomiczne, domy pomocy społecznej, itp.), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2021.888), obowiązującymi zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z załącznikami, oraz obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Do zakresu zamówienia wlicza się również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolbromiu, wywóz przeterminowanych leków z aptek oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych opon.

Odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Dział: Wolbrom
Etykiety