Reklama

Miechów

poniedziałek, 28 sierpień 2023 07:14

Konkursy na dyrektorów szkół gminy Miechów rozstrzygnięte Wyróżniony

 

Czterech dyrektorów gminnych placówek oświatowych otrzymało od burmistrza Miechowa akty powierzenia stanowiska na pięcioletnią kadencję. Od 1 września br. nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaksicach będzie Sylwester Siwor, który zastąpi dotychczasową, wieloletnią dyrektor Halinę Piskorz.

 

W pozostałych placówkach zmian nie będzie – na stanowisku dyrektorów pozostają: Beata Kluza w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach, Zofia Piechowicz w Szkole Podstawowej w Pstroszycach oraz Iwona Piwowarczyk w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Miechowie.

Burmistrz Dariusz Marczewski pogratulował dyrektorom wybranym w drodze przeprowadzonych konkursów oraz życzył, by praca dydaktyczno - wychowawcza przynosiła dużo satysfakcji.

 

Podczas spotkania, które odbyło się 25 sierpnia w miechowskim magistracie, obecny był Jerzy Pułka – dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji, na co dzień współpracujący z kadrą pedagogiczną szkół i przedszkoli.

 

(info.: UGiM w Miechowie)

 

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Sołtys i Rada Sołecka oraz Mieszkańcy Jaksic, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaksicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Jaksicach zapraszają 20 sierpnia na DOŻYNKI GMINY MIECHÓW – boisko sportowe w Jaksicach.

 

PROGRAM:

14:00 – msza święta w kościele NMP Matki Kościoła w Przesławicach, poświęcenie wieców dożynkowych

15:00 – przejście korowodu dożynkowego na miejsce wydarzenia

15:30 – otwarcie uroczystości, wystąpienie gospodarzy oraz gości, prezentacja sołectw

19:00 – koncert zespołu „Prestiż”

20:00 – koncert zespołu „Efect”

21:00 – gwiazda wieczoru – zespół „Baciary”

22:00 – zabawa taneczna z zespołem „Efect”

 

Atrakcje towarzyszące: wesołe miasteczko i stoiska gastronomiczne.

czwartek, 10 sierpień 2023 20:15

Pożegnanie siostry Benedykty Magdaleny Majzner

 

Wdzięczność za pracę i serce

 

W życiu każdej placówki prędzej, czy później przychodzi czas wielkich zmian. Taki czas nadszedł w Hospicjum im. Błogosławionej Siostry Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Po 10 latach pracownicy oraz przyjaciele miechowskiego hospicjum żegnają byłą kierownik placówki – s. Benedyktę Magdalenę Majzner

 

Siostra Benedykta Magdalena Majzner objęła stanowisko kierownika Hospicjum im. Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej w 2013 roku. Wówczas placówka otwierała nowe skrzydło, które miała pomóc w poprawieniu skuteczności oraz zakresu pomocy pacjentom. Na barki s. Benedykty spoczęło zadanie wyposażenia hospicjum, którego możliwość w zakresie przyjmowania pacjentów zwiększyły się z 16 do 41 osób. Z racji na znaczny wzrost ilości miejsc, potrzeba było również większej liczby opiekunów, którzy w myśl idei hospicyjnej, nieśliby nieprzerwaną pomoc pełną ciepła i miłości, a także zapewniali pacjentom poczucie niepowtarzalnego, wręcz domowego charakteru. 10 lat posługi s. Benedykty to również okres dostosowywania się do zmiany w podejściu do chorego i leczeniu paliatywnym, przy jednoczesnym, całościowym spojrzeniu na człowieka oraz jego najbliższych. Dzięki mnogim akcjom na rzecz miechowskiego hospicjum s. Benedykta szerzyła świadomość o funkcjonowaniu oraz misji placówki, a także zmieniała społeczne spojrzenie na hospicjum, jako miejsce nie śmierci, a nadziei. Była kierownik placówki prężnie promowała także wolontariat, który do dziś jest jedną z kluczowych podstaw funkcjonowania placówki. Za jej kadencji w Hospicjum im. Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej odbywały się liczne akcje jak: Pola Nadziei, Bale Charytatywne dla Hospicjum, koncerty, szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, a także niezapomniana wizyta Prezydentowej Agaty Kornhauser – Duda.

Pożegnanie s. Benedykty Magdaleny Majzner odbyło się 2 sierpnia 2023 roku. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta pod przewodnictwem ojca Rafała Ścibiorowskiego i współudziale: dyrektora Caritas Kieleckiej ks. dra Stanisława Słowika, proboszcza parafii Grobu Bożego w Miechów ks. Franciszka Siarka, zastępcy dyrektora Caritas Kieleckiej ks. Krzysztofa Banasika oraz dyrektora ZPOL Caritas w Miechowie ks. Zbigniewa Wójcika. Na uroczystym spotkaniu podsumowującym pracę s. Benedykty pojawili się również m.in.: burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, zastępca burmistrza Andrzej Banaśkiewicz, sekretarz powiatu miechowskiego Maria Sztuk, kierownik biura zarządu Caritas Kieleckiej s. Jadwiga Juszko, benedyktynka miechowskiej wspólnoty s. Cecyliana, koordynator hospicyjnego wolontariatu Kacper Idzik, kierownicy miechowskich placówek Caritas oraz pracownicy, wolontariusze i sympatycy miechowskiego hospicjum, którzy wspólnie wyrazili wdzięczność za pracę oraz serce, które s. Benedykta Magdalena Majzner wkładała każdego dnia swojej 10-letniej posługi.

Igor Szarek

(fot.: Hospicjum w Miechowie)

 

Gmina Miechów podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na organizację konkursu architektonicznego w zakresie wyboru koncepcji rewitalizacji centrum miasta Miechowa wraz z ulicami przyległymi oraz z przebudową i rozbudową amfiteatru przy Domu Kultury.

 

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie poniższych, proponowanych założeń konkursowych. Sugestie można przekazać w terminie do 9 sierpnia br. poprzez wypełnienie anonimowej ankiety (https://forms.gle/vpuFykyBR9ESotD86) bądź kontakt z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM, tel. 41 388 25 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Propozycje dotyczące zakresu prac rewitalizacyjnych Rynku w Miechowie:

- zaprojektowanie niezbędnego układu drogowego poprzedzonego analizą natężenia ruchu i kierunków, pozostawienie jedynie niezbędnej infrastruktury dla komunikacji samochodów z uwzględnieniem miejsc parkingowych,

- zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ścisłym centrum miasta (w tym stworzenie parkingów kubaturowych),

- zachowanie jak największej ilość drzew istniejących oraz wprowadzenie nowych nasadzeń,

- zaprojektowanie elementów zieleni miejskiej na przykład w formie szpaleru, zespołu krzewów, pnączy o wysokiej jakości i estetyce (w razie potrzeby także z systemami nawodnieniowymi),

- przebudowa infrastruktury podziemnej (między innymi sieci wodno-kanalizacyjnych,

deszczowych, elektroenergetycznych),

- zaprojektowanie opraw i słupów oświetleniowych ujednoliconych w stylu „stare miasto”,

- zaprojektowanie iluminacji i oświetlenia, które będą dostosowane do funkcji poszczególnych

elementów np. pomnik z Orłem,

- zapewnienie bezpiecznej i funkcjonalnej komunikacji rowerowej z uwzględnieniem stojaków dla rowerów,

- uwzględnienie małej architektury (między innymi ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne),

- na Placu Breitenwalda zaprojektowanie parkingu z maksymalną możliwą ilością miejsc

postojowych, preferuje się parking kubaturowy podziemny, nadziemny lub częściowo podziemny

i nadziemny,

- dostosowanie przestrzeni do osób z różnymi niepełnosprawnościami,

- uwzględnienie możliwości organizacji imprez plenerowych,

- w projekcie należy przewidzieć bezpieczne i funkcjonalne połączenie komunikacji pieszej,

- uwzględnienie wytycznych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,

- idea koncepcji nie może utrudniać dostępu do budynków i lokali użytkowych wokół Rynku.

 

Propozycje dotyczące zakresu prac rewitalizacyjnych amfiteatru w Miechowie:

- wykonanie robót rozbiórkowych zdewastowanych elementów amfiteatru,

- zaprojektowanie nowej sceny z niezbędnymi elementami,

- wykonanie zadaszenia widowni, sceny oraz bocznej części amfiteatru (wyjścia z Domu Kultury),

które stanowić będzie również konstrukcję do zamontowania oświetlenia i nagłośnienia.

Zadaszenie powinno być okresowo/sezonowo możliwe do demontażu,

- połączenie przejścia z Domu Kultury ze sceną amfiteatru,

- rozbudowa widowni, zmiana układu ławek (zwiększenie liczby miejsc siedzących lub zachowanie

ilości, która jest obecnie),

- montaż dużego telebimu zewnętrznego,

- budowa podziemnego parkingu, w tym dla osób z niepełnosprawnościami (preferowany pod trybunami),

- renowacja nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych,

- budowa toalet zewnętrznych (także dla osób z niepełnosprawnościami) wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym,

- wymiana ogrodzenia,

- zagospodarowanie terenu zielonego w oparciu o istniejący starodrzew i nowe nasadzenia, obsadzenia skarp w celu ich zabezpieczenia i rekultywacji, sadzenie drzew i krzewów liściastych, obsadzenie kwietników bylinami i innymi roślinami,

- zaprojektowanie małej architektury (kosze, stojaki na rowery, tablica informacyjna) oraz oświetlenia zewnętrznego.

 

Propozycje dotyczące zakresu prac rewitalizacyjnych chodników w Miechowie:

- wymiana nawierzchni chodników z wymianą (dogęszczeniem) podbudowy,

- w miejscach, w których pozwala na to szerokość chodnika, wykonanie skwerków oraz placów z zieleni,

- w miarę możliwości zastosowanie wyniesionych skrzyżowań,

- w niezbędnych przypadkach dopuszcza się poszerzenie chodników kosztem jezdni.

poniedziałek, 24 lipiec 2023 06:41

Zabudowania poklasztorne odzyskają dawny wygląd Wyróżniony

 

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Miechów dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3,43 mln zł dalszej renowacji zostaną poddane zabudowania poklasztorne przy Bazylice Grobu Bożego. Po zakończonej inwestycji mieszkańcy oraz turyści będą mogli korzystać z odremontowanych celi i sal, w których niegdyś żyli zakonnicy.

 

W ramach zadania zaplanowano m.in. odtworzenie ścian wewnętrznych II piętra części zachodniej budynku pustek klasztornych, rozdzielających dawne cele zakonne, wzmocnienie sklepień, wykonanie konstrukcji podłogi drewnianej, a na korytarzu wylewki betonowej oraz ułożenie kamiennych płytek polerowanych. Ponadto wszystkie luźne tynki zostaną usunięte i odtworzone.

Odnowiona przestrzeń będzie mogła być wykorzystywana zarówno do organizacji wydarzeń religijnych, jak i kulturalnych czy społecznych.

Dotacja, którą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała gmina Miechów, jest jedną z najwyższych w regionie. Program wspiera samorządy w poprawie stanu, odbudowie i remontach zabytków oraz przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego kraju.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków do programu, kilka miesięcy temu nasza gmina złożyła 8 projektów – propozycji przedsięwzięć.

(UGiM Miechów)