Reklama

Powiat olkuski

niedziela, 12 maj 2019 18:53

Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie

W budynku remizy...

28 kwietnia w Łobzowie, w budynku miejscowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, oddano do użytku Centrum Turystyki i Rekreacji. Nowa placówka powstała kosztem 1.998.362,97 zł brutto. Na zadanie „Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie” gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 350 tys. zł przyznaną przez zarząd województwa małopolskiego.

Po udzieleniu błogosławieństwa i poświęceniu pomieszczeń obiektu przez dziekana, ks. Zbigniewa Lutego, nastąpiła ceremonia oficjalnego otwarcia placówki.
Do asysty w przecięciu wstęgi burmistrz Adam Zielnik poprosił: wicewojewodę małopolskiego Zbigniewa Starca, dyrektor LGD „Nad Białą Przemszą” Barbarę Nowakowską-Mossór, radnego Rady Miejskiej Zdzisława Pasicha, sołtys Leokadię Maślisz, prezesa WZWKGKiM Andrzeja Ducha, prezesa OSP Aleksandra Maślisza oraz przewodniczącą KGW Barbarę Wołkowską.
Następnie burmistrz zaprosił licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej gości do obejrzenia prezentacji dotyczącej powstania Centrum Turystyki oraz inwestycji drogowych wykonanych na terenie wolbromskiej gminy w 2018 roku.

Folk - miłość

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego docenił Zespół Pieśni i Tańca "Wolbromiacy" nadając mu Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". To wyjątkowe wyróżnienie odebrała z rąk wojewody Piotra Ćwika kierująca zespołem Agnieszka Gołembiowska-Karoń, podczas koncertu galowego z okazji 40-lecia działalności zespołu 4 maja br. Uroczystość była też okazją do uhonorowania osób współtworzących sukcesy wolbromskich tancerzy na przestrzeni minionych lat. Burmistrz Adam Zielnik z dyrektorem Domu Kultury Piotrem Gamrotem wręczyli pamiątkowe statuetki i okazałe bukiety, jako podziękowanie dla: Barbary Motowidlak, Władysława Augustowskiego, Konrada Kowalczyka, Marii Osadzińskiej, Janiny Gajos, Tadeusza Mąki, Ryszarda Janika, Haliny Knap, Anny Kaziród, Zofii Neter, Marka Skuły, Grzegorza Pasierba, Łukasza Netera, Marty Gaweł i Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń. Wspominano też tych, którzy nie doczekali tej wyjątkowej chwili: Mariana Dulińskiego, Maksymiliana Pasierba, Aleksandra Sowińskiego i Krzysztofa Chalińskiego.

Zgromadzeni wokół cudownego obrazu

Tradycją Niedzieli Palmowej w klasztorze Sióstr Norbertanek w Imbramowicach stała się uroczysta procesja przed główną mszą św. tego dnia. Poprzedza ją poświęcenie przyniesionych przez wiernych palm, w której to ceremonii uczestniczą delegacje strażaków, Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych stowarzyszeń, grup młodzieżowych oraz przedstawiciele władz samorządowych. W tym roku ceremonii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej JE ks. dr Andrzej Kaleta.

Więcej zdjęć w naszej GALERII.

 

wtorek, 02 kwiecień 2019 10:01

Pogotowie ratunkowe w Wolbromiu

Było olkuskie jest krakowskie

Od 1 kwietnia teren gminy Wolbrom, podobnie jak całego powiatu, obsługuje już Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, które zastąpiło w świadczeniu tych niezwykle ważnych usług, Nowy Szpital w Olkuszu. To efekt rozstrzygnięć przetargowych prowadzonych przez NFZ. Znamy argumenty tych, którzy uważają, że wraz z nowym operatorem jakość ulegnie znaczącej poprawie, jak i protestujących przeciwko zmianom. A jak będzie w praktyce – okaże się po kilku miesiącach, gdy nowa organizacja ratownictwa zderzy się z rzeczywistością. Miejmy nadzieję, że nie odbije się to na zdrowiu pacjentów...

wtorek, 19 marzec 2019 20:06

Plan podziału Emalii

Umarła po cichu

Informacja z sądu: 4 marca tego roku zatwierdzono ostateczny plan podziału środków z masy upadłości Emalii S.A. Pracownicy, którzy od dawna czekali na zaległe wypłaty, wreszcie mogą mieć nadzieję, że pieniądze wpłyną na ich konta.

Ciekawa sprawa, że jakoś nikt się dawną Olkuską Fabryką Naczyń Emaliowanych (w skrócie OFNE) nie interesuje. Najbardziej zasłużony olkuski zakład pracy, fabryka, która przez ponad sto lat była sercem tego miasta, która to miasto de facto uratowała od upadku, umarła po cichu, bo prawie nikt się jej losem, poza pracownikami, nie przejmował: ani politycy, ani media. Inna sprawa, że Olkusz chyba jakiś przeklęty jest. W Wolbromiu, w Kluczach, w Jaroszowcu i wielu innych miastach fabryki i duże firmy jakoś przetrwały proces transformacji, a w Olkuszu pomór jakiś, padło przecież nie tylko OFNE, ale i Spółdzielnia Niewidomych „Laski”, Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane i olkuski PKS.